Periodiek mondonderzoek

 Periodiek mondonderzoek

Voor een gezonde mond is het advies om elk halfjaar een periodiek bezoek te brengen aan de tandarts.

Tijdens dit bezoek letten we op een aantal dingen. We kijken naar de gezondheid van de mond. Sluiten eventuele vullingen goed aan en hoe groot is het risico tandbederf en tandvleesaandoeningen?

We brengen het risico op cariës, erosie en parodontale aandoeningen in beeld zodat problemen in de toekomst worden voorkomen of beperkt. Daaruit vloeit een advies voor of stellen we een zorgplan samen.
Indien nodig verwijzen we door naar de mondhygiënist.
Kinderen vanaf twee jaar zijn al welkom.

Bij hun bezoek ligt de nadruk vooral op wennen aan de tandarts en preventie. We vinden het belangrijk om te luisteren naar onze cliënten: maak je wensen tijdens een bezoek kenbaar.